28/3/2013

Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego stanowi jedną z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie współczesnej kultury muzycznej świata. Jasny jej punkt zmusza do ciągłej weryfikacji takich pojęć jak duchowość, refleksja, myślenie, autentyczność czy oryginalność i do ciągłego zastanawiania się nad współczesną kondycją człowieka. W tym roku, w Niedzielę Palmową muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego zagościła w Kościele Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie na Bemowie. Późnym popołudniem z jego „Symfonią Pieśni Żałosnych” wystąpiła solistka Joanna Fleszer w towarzystwie Bemowskiej Orkiestry Symfonicznej „Camerata Viva”. Całość poprowadził dyrygent Rafał Janiak.

więcej »
27/3/2013

W dniach 21-23 marzec 2013 r. w Miejscu Piastowym odbywała się kolejna edycja rekolekcji wielkopostnych dla nauczycieli i pracowników  administracji. Tegoroczne spotkania odbywały się według nowej formuły: trzy dni – trzech rekolekcjonistów.
W poszczególne dni duchowymi przewodnikami byli następujący kapłani: Ks. Krzysztof Poświata – Mińsk    (Białoruś), Ks. Mirosław Grędus – (PCEN Krosno), o. Alojzy Warot OFM (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie).
Gościem piątkowego wieczoru był jeden z czołowych publicystów tygodnika "Gość Niedzielny" – Marcin  Jakimowicz, który zaprezentował wystąpienie „Niech żyje słabość”. 

więcej »
27/3/2013
DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU

W związku z realizacją projektu pn. „SZLAK MĘCZEŃSTWA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” w ramach osi priorytetowej VI - Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko Pomorskiego, Zamawiający informuje o naborze ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. projektu.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa muzeum.

więcej »
23/3/2013

W piątek 22 marca 2013 r., zmarł ks. Roman Włodarczyk, emerytowany duszpasterz parafii w Toruniu. W parafii zajmował się kancelarią parafialną, odprawiał pogrzeby oraz był duszpasterzem niewidomych i filatelistów. Cud uzdrowienia z udaru, jakiego wcześniej doznał, przyczynił się do beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 26 marca 2013 r. o godz. 10:00. Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Górsku.

więcej »
23/3/2013

21 marca Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach zamienił się w teatr. Jadalnia na ten moment stała się centralnym miejscem, była odświętnie udekorowana i czekała na gości. Przedstawienie z okazji nadchodzących świąt "Są takie święta" przygotowali chłopcy z grupy najmłodszej pod kierunkiem pani Ireny Iwanickiej i pani Sabiny Anyż.

Mali aktorzy ubrani odświętnie, a niektórzy w stroje pisanek i kurczątek, zaprezentowali przygotowane i wyćwiczone dużo wcześniej wiersze i piosenki związane ze świętami Wielkiejnocy.

więcej »
20/3/2013

W „Roku Wiary” , który obecnie przeżywamy, jak i w drugim roku nowenny przed 100 rocznicą zatwierdzenia naszego Zgromadzenia zapraszamy na  II Festiwal Piosenki Religijnej “Któż jak Bóg”.

Festiwal jest poświęcony aniołom i świętym, którzy w „Roku Wiary” będą dla nas szczególnym umocnieniem na drodze powołania do świętości.

Więcej informacji: http://www.wcredo.eu/festiwal.html

więcej »
20/3/2013

Gdybyśmy dziś dowiedzieli się o Zmartwychwstaniu Chrystusa, to wiadomość ta rozeszłaby się szybciej po całym świecie, niż zajęłoby nam przejście z pokoju do kuchni. Szeroko pojęte media są obecne w każdej sferze naszego życia. Dlatego tym razem postanowiliśmy poruszyć temat „iście medialny”, właśnie mediom poświęcony.

Niewątpliwie żyjemy w wyjątkowych czasach. Niemal codziennie media donoszą o nowych wydarzeniach i osiągnięciach. Codziennie pokonywane są kolejne granice ludzkich możliwości, które wydawałoby się były nie do przekroczenia.

więcej »
20/3/2013

Wernisaż wystawy 21 marca o godz. 19.00, w galerii Anielska.com.pl (Warszawa Bemowo)

Pielgrzym wyrusza w drogę, ponieważ pragnie spotkać się z Bogiem w przestrzeni innej niż własna codzienność. 
Co można zobaczyć i czego doświadczyć będąc w Ziemi Świętej 1980 lat* później? 
To pytanie zadaje autor, Robert Rainer, nie tylko sobie czy innym pielgrzymom, ale także nam widzom, którzy przyjdą oglądać wystawę.

więcej »
13/3/2013

Dobiegają końca prace komisji opracowującej Szkaplerz Św. Michała Archanioła. Przedstawiono dzisiaj projekty szkaplerza w dwóch formach: wydruk wizerunków Matki Bożej i św. Michała oraz srebrnego medalika. Są to pierwsze wersje, raczej modele. Zamieszczamy je na stronie. Kiedy będą już gotowe ostateczne wersje poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

Zamieszczamy również sprawozdanie komisji przygotowującej Mały Szkaplerz św. Michała Archanioła.

więcej »
12/3/2013

Za portalem życiezakonne.pl publikujemy list Episkopatu do Kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r.

Jakże bliskie, w kontekście obrzędu nałożenia rąk, stają  się dla nas słowa psalmu, które cyklicznie powracają w brewiarzowej modlitwie: „Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę” (Ps 139, 5). Wiara kapłana polega na tym właśnie, iż ufa dozgonnie Temu, który w dniu święceń udzielił mu sakramentalnej mocy. Jemu powierza się całkowicie i ufa, że do końca dni będzie ogarniał go zewsząd swą Boską miłością. Taka wiara rodzi się z osobowego przylgnięcia do Boga (por. KKK, 150).

 

więcej »

Strony